Реклама

четвъртък, 30 септември 2010 г.

Локалните пречиствателни станции

Локалните пречиствателни станции са необходимост в местата без канализация

Както става ясно от заглавието локалните пречиствателни станции са най-удачни в местата в които липсва канализация. Така отпадната вода може да бъде пречистена и да се използва за най-разнообразни други нужди.

Локалните пречиствателни станции на които попаднах при някои от фирмите в България при търсене в интернет за момента са два вида според предназначението си – биологични и химически.

За домашни условия или по-просто казано за пример еднофамилна къща в която живеят няколко човека и във водата няма никакви химически или тоскични отпадъци най-подходяща е биологичната локална пречиствателна станция. В нея се използват биологични средства за пречистване на водата.

Не по този начин стоят нещата ако имате цех или производствено предприятие на което отпадните води от производстения процес не позволяват да се пречистят със биологични средства. В случая е необходима химическа локална пречиствателна станция. Най-важно в случая е да се определят замърсителите на водата за да може да се избере правилният подход за пречистване.

Естествено ако пречиствателната станция е за лични нужди не изключваме и направата и от вас самите като в последно време се забелязват доста ентусиасти в интернет, които споделят как са постигнали добри резултати със собствените си ръце. Нужно е само по-специален филтър, който да отделя утайката от водата преминаваща през него като от споделеното във форумите оставам с убеждението, че резултатите са наистина добри като се има в предвид вложените средства.