Реклама

четвъртък, 23 септември 2010 г.

Да навигираме сайта си чрез SEO

Да навигираме сайта си чрез SEO

Когато става дума за успешна SEO оптимизация, не трябва да се пренебрегва и въпросът за навигацията на оптимизирания сайт. Няколко са основните видове навигационни системи, от които може да се избере желаната в зависимост от това какви са конкретните цели и дали привличането на паяците е основното намерение.

Много от SEO специалистите предпочитат да използват познатия като “Breadcrumbs”модел. Благодарение на него потребителите лесно се ориентират в коя част от сайта се намират и откъде са преминали, за да достигнат до там. Breadcrumbs на практика е серия от текстови линкове, най-често разположени в горната част на всяка страница. Там те най-лесно се забелязват и позволяват да се следи логическият път, по който потребителят е преминал от началната до страницата, която в момента се разглежда.

За да може да се говори за професионална SEO оптимизация, трябва да се познават и типовете уеб страници, които най-често се използват. Независимо от това, какъв е броят на страниците и как те са изградени при конкретния сайт, осведомеността за особеностите на останалите типове страници е от особено значение. Това, как дадена страница ще бъде създадена, как ще се изгради неиният дизайн и как ще се постигне успешната оптимизация, в голяма степен зависи от това, към кой конкретен вид уеб страници спада конкретната. Няколко са основните типове, които всеки SEO специалист трябва да познава. Това са начална страница, страница на категория/ галерия, продуктова страница, страница с форма, медийна страница, рекламна страница, страница с услуги, страница, използвана при търсенето на ключова дума, както и познатата като Credibility page.

Познаването на особеностите на тези страници е от изключителна важност, ако искаме да говорим за качествено SEO.